ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ประมวลภาพงานมหกรรมสร้างสุขภาพดี 
วิถีคนเมืองพะเยา 2556
ณ วัดบ้านต๊ำม่อน
วันที่ 29 สิงหาคม 2556


___________________________________________________