ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
Record of Physical Examination

Vital Signs
  • T : Temperature อุณหภูมิหรือความร้อน เย็นของร่างกาย ซึ่งตรวจได้ง่าย ๆ โดยการใช้ฝ่ามือหรือหลังมือแตะที่หน้าผาก ซอกคอ รักแร้ หรือฝ่ามือฝ่าเท้าของคนไข้ แต่ถ้าต้องการตรวจให้ละเอียดขึ้น ก็ต้องใช้ “ปรอท” หรือเทอร์โมมิเตอร์ (thermometer) เพื่อที่จะวัดความร้อน เย็น หรืออุณหภูมิของร่างกายได้ละเอียดถูกต้องมากขึ้น เขียนบันทึกระบุเป็น องศาเซลเซียส (C) หรือ องศาฟาเรนไฮ (F) เช่น T = 37.0 C
  • P : Pulse ชีพจร หมายถึงการเต้นของหลอดเลือดแดง ซึ่งจะคลำได้ในจุดที่หลอดเลือดแดงอยู่ ไม่ลึกจากผิวหนังมากนัก เช่น ที่ข้อมือ ขับพับของข้อศอก คอ ขาหนีบ เป็นต้น ถ้าหลอดเลือดแดงอยู่ใกล้ผิวหนังมาก อาจจะเห็นการเต้นของหลอดเลือดแดงด้วยตาเปล่าได้ เขียนบันทึกอัตรา ครั้ง ต่อ นาที เช่น P = 100 ครั้ง / นาที
  • R : Respiration Rate ซึ่งดูได้จากการเคลื่อนไหวจองทรวงอกและหน้าท้อง ในคนที่หายใจเบาและสั้นมาก อาจจะต้องใช้เศษผ้าหรือสำลีไปจ่อไว้ที่รูจมูกของคนไข้ เพื่อดูการหายใจ เพราะทรวงอกและหน้าท้องอาจจะไม่เคลื่อนไหว จนมองเห็นได้ เขียนบันทึกอัตรา ครั้ง ต่อ นาที เช่น RR = 20 ครั้ง / นาที
  • BP : Blood Pressure ความดันโลหิต คือความแรงที่เลือดในหลอดเลือดแดงไหลไปเลี้ยงร่างกาย ซึ่งตรวจได้ง่ายๆ โดยการจับชีพจร และคลำดูความแรงของชีพจร ถ้าแรงมาก ความดันเลือดก็สูงมาก ถ้าเบามาก ความดันเลือดก็ต่ำมาก แต่ถ้าต้องการตรวจให้แน่นอนถูกต้อง ก็ต้องใช้เครื่องวัดความดันเลือด (sphygmomanometer)  ตัวอย่างการบันทึก เช่น BP ครั้งที่ 1 = 180/90 mmHg ,BP ครั้งที่ 2 = 150/90 mmHg (หลังให้นอนพัก 15 นาที)            
  • Wt : Weight น้ำหนักตัว บันทึกเป็นกิโลกกรัม (Kg)
  • Ht : Hight  ส่วนสูง บันทึกเป็นเซนติเมตร
  • BMI…..   
  • รอบเอว…….

General Appearance- สุขภาพทั่วไป

- หน้า ศีรษะ สมวัย, หน้าบวม, สี จำนวน การกระจายของผมบนศีรษะ
- ความรู้สึกตัว ความประพฤติ ความร่วมมือ การแต่งกาย
- คำพูด เร็ว ช้า ขาดตอน เสียงเปลี่ยน
- อารมณ์ ทางสีหน้า ท่าทาง คำพูด
- การเจริญเติบโต ความสูง โครงร่าง สัมพันธ์กับอายุ
- ภาวะทางโภชนาการ อ้วน ผอม
- ความพิการ
- การเดินและท่าทาง

การเขียนบันทึก
- Thai male / female, Age
- Looking well
- Normal Growth and body build
- Cooperative (ให้ความร่วมมือ)

Thai male (Female) ,look well (eg.ill,not in acute distress, in pain). Thin (eg.fat,or sthenic,hypersthanic built).Normal growth and development.
ชายไทย /หญิงไทย ,ดูดี (ตัวอย่าง เช่น เจ็บป่วย,อ่อนแรง,ไม่อยู่ในภาวะวิกฤติ,เจ็บป่วย),ผอมบาง(ตัวอย่าง เช่น อ้วน,รูปร่างสมส่วน,ไม่สมส่วนแบบเล็ก,ตัวใหญ่กว่าค่าเฉลี่ยคนไทย),การเจริญเติบโตและพัฒนาการปกติ

Skin / Mucous Membrane

- Not pale, no abnormal pigmentation (ไม่ซีด, ไม่มีสีที่ผิดปกติ)
- No surgical scar or keloid (ไม่มีแผลผ่าตัดหรือแผลเป็น)
- Normal hair and nail (ขนและเล็บปกติ)
Normal color for race,smooth texture, warm to touch, skin turgor,moisture,no edema,no cyanosis,and Jaundice. No lesion (eg. Petechiae,ecchymosis,rash)
สีผิวปกติตามเชื้อชาติ,ผิวเรียบเมื่อสัมผัส,อุ่นเมื่อสัมผัส,มีความตึงตัวของผิวหนังดี,ชุ่มชื้น,ไม่มีภาวะบวม,ไม่มีผิวหนังเขียวหรือม่วง,ไม่มีภาวะตัวเหลือง,ไม่มีรอยโรค (ตัวอย่างเช่น ไม่มีจุดจ้ำเลือด,ไม่มี่เลือดออกเป็นพรายย้ำ,ผื่น)

Head

- Normal shape and size
- Normal face
- Symmetrical
- No bony overgrowth

Head and Face
Symmetry,normal shape ,no mass and lesions.
ศีรษะและใบหน้า สมมาตรกันทั้ง ข้าง,รูปร่างสัณฐานปกติ,ไม่พบก้อนเนื้อและรอยโรค
Hair/Scalp
Black color,normal distribution (eg.hirsutism,alopecia),no white streak,nits and pediculus.Scalp dry,no lesion.
ผมและหนังศีรษะ
มีสีดำ, การกระจายตัวของผมปกติ (ตัวอย่างเช่น ผมดก,ผมร่วงทั่วไป,ไม่มีผมหงอกขาว,ไม่มีไข่เหาและรังแค,ศีรษะแห้ง,ไม่พบรอยโรค

Eyes

- Normal eye movement
- No ptosis, no Squint (ไม่มีหนังตาตก ไม่มีตาเหล่)
- Conjunctiva not pale (เยื่อบุตาขาวไม่ซีด)
- No icteric sclera ไม่พบตาขาวมีสีเหลือง
- Pupil round and equal diameter_mm. Rt = Lt , RTL Both eyes
Normal eyes contour (eg. Slightly exophthalmoses),no edema ,conjunctiva not pale. Sclera no jaundice and no injection. Pupils round 2 m.m. reaction to light both eyes. No pterygium (eg. Taract,uveitis,strabismus).Fundi normal, no papilledema.
ประสาทตาปกติ (ตัวอย่างเช่น ภาวะที่มีตาโปนผิดปกติเล็กน้อย),ไม่มีอาการบวม,เยื่อบุตาไม่ซีด,ตาขาวไม่เหลืองจากดีซ่าน,ไม่มีรอยแดง,รูม่านตามีขนาดประมาณ 2 mm.,การตอบสนองได้ดีของตาทั้งสองข้าง,ไม่มีต้อเนื้อ(ตัวอย่างเช่น ต้อกระจก,ตาอักเสบ,ตากระตุก)ฐานตาปกติ,เส้นประสาทตรงทางเข้าลูกตาไม่มีการอักเสบและบวม

Fundus examination
- Normal optic disc
- No vascular abnormalities
- No A-V nipping, hemorrhage or exudates

Ear

- Normal hearing
- No abnormal looking
External ears no mass,no lesion ,both ears canal normal , no abrasion or inflammation ,tympanic membrane intact. A lot of yellow-brown ear wax.Normal hearing.
ไม่พบก้อนเนื้อบริเวณหูด้านนอก, ไม่มีรอยโรค, ช่องหูทั้ง 2 ข้างปกติ, ไม่มีรอยถลอกหรือการอักเสบ, เยื่อแก้วหูอยู่ในสภาพปกติไม่เสื่อม, มีขี้หูสีเหลืองน้ำตาลจำนวนมาก, การได้ยินปกติ
Otoscopy
- Ear canals are normal looking ( injected)
- No discharge
- Tympanic membranes intact

Nose

- Symmetrical
- No septal deviation (deviated to Rt,Lt) ไม่มีความเบี่ยงเบนของผนังกั้น
- No visible blockage, inflammation in the nostrils
External configuration normal ,mucous membrane pink . Turbinate not enlarged, not injected , no discharge. Septum not deviated.
รูปพรรณสัณฐานภายนอกปกติ, เยื่อบุจมูกมีสีชมพู, กระดูกที่มีลักษณะคล้ายลูกข่างไม่มีภาวะบวม, ไม่มีร่องรอยแดงจากการทิ่ม, ไม่มีของเหลวที่ปล่อยออกมา, กระดูกผนังกั้นไม่คดโค้ง

Oral cavity

- No stomatitis ไม่มีรอยเปื่อย
- No chelosis ไม่มีริมฝีปากอักเสบ แดง เป็นแผล
- No dental caries or gingivitis ไม่มีฟันผุ เหงือกอักเสบ
- Tongue not deviated
- Pharynx not injected
- Tonsils not enlarged, not injected หรือ exudates tonsils ทอนซิลอักเสบชนิดเป็นหนอง

Mouth

Buccal mucous membrane pink , opening salivary gland normal , no dental caries. Lips not pale ,no cyanosis Oropharyx not injected. Uvula in midline . Soft palate and hard palate no lesion . Tonsil not enlarged, not injected.
เยื่อบุช่องปากเป็นสีชมพู, ต่อมน้ำลายเปิดปกติ, ไม่มีฟันผุ, ปากไม่ซีด, ไม่มีรอยเขียวม่วง, ลิ้นไก่อยู่ในแนวกลาง, เพดานอ่อนละเพดานแข็งไม่มีรอยโรค, ต่อมทอนซิลไม่มีอาการบวมและไม่มีรอยขีดข่วน

Lymph nodes (ต่อมน้ำเหลือง)

Submandibilar lymph node (eg.pre-post-auricular,occipital,cervical-anterior and posterior triangles, supraclavicular, axillary, epitrochlear, inguinal ,and femoral) 1 cm. consistency , movable (eg.fix ation),not tender , others not enlarge.
ต่อมน้ำเหลืองบริเวณขากรรไกรล่าง(ส่วนนอกหู, ศีรษะด้านหลัง, ส่วนหน้าของกระดูกคอ, และส่วนหลังที่ทำเป็นรูปสามเหลี่ยม, ส่วนบนกระดูกไหปลาร้า, รักแร้, ปุ่มกระดูกด้านในของกระดูก, ต้นแขน, ขาหนีบ, ลักษณะคล้ายลูกกรอก, ช่องต้นขา และกระดูกขาอ่อน) 1 เซนติเมตร ความแข็งนิ่มเคลื่อนไหวได้ กดไม่เจ็บ ส่วนอื่นๆไม่มีการขยาย

Neck

- Trachea in midline
- Thyroid gland not enlarged
- Jugular veins not engorged
- Cervical LN not palpable คลำไม่พบ LN
No stiffness of neck . Trachea in midline(eg.deviated to the left or right). Thyroid gland slightly ,moved on swallowing , no bruit . No engorgement of neck vein.
ไม่มีคอติดแข็ง,หลอดลมอยู่ในแนวกลาง (ตัวอย่างเช่น ไม่มีการคดโค้งไปทางซ้ายหรือทางขวา,ต่อมไทรอยด์โตเล็กน้อยประมาณ 35กรัม,ไม่พบเสียงbruit เมื่อตรวจฟัง,มีการเคลื่อนไหวในการกลืนปกติ,ไม่มีหลอดเลือดดำที่คอโป่งพอง

Breasts

- Normal development ( Tanner stage I-V)
- No mass or abnormal discharge
Symmetrical breast size , no discharge or mass. เต้านม ขนาดของเต้านมทั้งสองข้างมีรูปร่างสมมาตรกัน, ไม่มีสารคัดหลั่ง, ไม่มีก้อนเนื้อ

Chest

- Symmetrical chest wall
- Normal breathing movement
- Expansion full, Rt =Lt
- Percussion resonance,Rt=Lt
- Normal breath sound,no adventitious sunds( Crepitation,Rhonchi, Wheezing)
- Vocal resonance,Rt=Lt
Chest; Thotax and lungs
Normal chest contour (eg.barrel-shape). A-P diameter: Lateral diameter = 1:2. Lungs good expansion, equally, no retraction. Percussion hyperresonsnt (eg. Resonant,dull, flat).Normal breath sound (eg.vesicular,bronchial,bronchovesicular) or diminished, etc. No adventitious sound (eg.fine or coarse crackles / crepitation, rhonchi, wheezing, pleural friction rub , etc) . Tactile fremitus resonance, equally. No kyphosis , lordosis and scoliosis lumbar.

รูปร่างอกปกติ (อกถังเบียร์) อัตราส่วนความกว้างของทรวงอกจากด้านหน้าไปด้านหลังต่อด้านข้างเท่ากับ 1:2 ปอดมีการขยายตัวที่ดี สม่ำเสมอ ,ไม่มีการดึงรั้ง,การเคาะปอดมีเสียงโปร่ง (ตัวอย่างเช่น มีเสียงก้อง,เสียงทึบ,เสียงเรียบ) เสียงหายใจปกติ (ตัวอย่างเช่น เสียงปกติจากหลอดลม หลอดลมฝอย) หรือว่าเสียงลมหายใจเบากว่าปกติ อื่นๆ,ไม่มีการหายใจผิดปกติจากสิ่งกีดขวางหรืออุดกั้น (ตัวอย่างเช่น ดีหรือปกติ มีเสียงกรอบแกรบ มีเสียงหวีดสูง,เสียงหวีดต่ำ,เสียงการเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด อื่นๆ) เสียงก้องที่ได้จากการตรวจความสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านจากปอดมายังผนังทรวงอก เมื่อผู้ป่วยออกเสียงพูดโดยใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ,ไม่มีหลังโกง,หลังแอ่นและหลังคดของกระดูกเอว

CVS

- PMI at 5 th Lt ICS,MCL
- No cyanosis(central, peripheral)
- No clubbing fingers
- No heave or thrill
- Peripheral pulses are equal ( radial, Brachial, popliteal, posterior tibia, dorsalis pedis)
- No carotid bruit
- Normal S1 S2, no murmur ( Systolic injection murmur = SIM, Pansystolic murmur = PSM, Diastolic Rumbing murmur = DRM, Diastolic Blowing murmur = DBM ) […murmur grade../VI at…]

Cardiovascular; Heart and peripheral vascular
No active pre-cordial, no bulging, no thrill , no having . H.R. 110 / min., normal rhythm. PMI at 5th ICS ,MLC . S1S2 normal , no murmur (eg. Murmur grade 1-6 / 6), no gallop , no pericardial rub . Peripheral pulses normal rhythm and equal forcefully. (eg.radial, popliteal, dorsalis pedis , posterior tibial pulses).

ถ้าไม่มีอาการ หรือ ปกติ จะไม่โป่งนูน จะไม่มีความรู้สึกสั่นสะเทือนเหมือนมีคลื่นมากระทบที่ฝ่ามือ,ไม่ทำงานหนัก อัตราการเต้นของหัวใจปกติ 110 ครั้ง/นาที จังหวะการเต้นของหัวใจสม่ำเสมอ ตำแหน่งที่ฟังแล้วหัวใจเต้นดังที่สุด คือ บริเวณซี่โครงลำดับที่ 5 แนวกึ่งกลางไหปลาร้า เสียงหัวใจปกติ คือ เสียงที่เกิดจากการปิดของ mitral + tricuspid valve เสียงที่เกิดจากการปิดของ pulmonic และ aortic valve ปกติจะต้องไม่มีเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือน ขณะมีการไหลของเลือดผ่านรูเปิดของลิ้นหัวใจ(murmur) (เสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนอยู่ระดับ 1-6/6) ไม่มีเสียงได้ยินเนื่องจากมีน้ำที่เยื่อหุ้มหัวใจ จังหวะการเต้นของชีพจรส่วนปลายที่ปกติจนชัดเจนและสม่ำเสมอ (ข้อมือ,หลังเข่า,หลังเท้า,หลังหน้าแข้ง)