ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
รวมพลังสร้างสุขภาพ
งานรวมพลังสร้างสุขภาพอำเภอเมืองพะเยา 
27 พฤศจิกายน 2561 
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา