ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
Bantum RUN for GIVE 10 km.
26 ธันวาคม 2561
"วิ่งฮอมบุญ ช่วยเหลือฟื้นฟู คนเลิกสุรา ยาเสพติด"

จากเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ถึงน้ำตกจำปาทอง ระยะทาง 10 กิโลเมตร