ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
โครงการบ้านต๊ำม่อนร่วมใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562


          กิจกรรมดี ๆ ในชุมชน โดยคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ร่วมกับ พี่น้องประชาชนชาวบ้านต๊ำม่อน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมโครงการ "บ้านต๊ำม่อนร่วมใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุง พลาสติก" ทั้งนี้เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนในชุมชนเล็งเห็นความสำคัญการการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาการสร้างต้นทางของขยะที่ทุกคนสามารถร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม อันเป็นปัญหาเรื้อรังในทุกสังคม ทุกระดับ ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการขยะเบื้องต้นในชุมชน โดยใช้หลักการ   3 Rs นั่นคือ 
  1. Reduce
  2. Reuse
  3. Recycle

และการลดการสร้างขยะที่ต้นทางโดยเฉพาะถุงพลาสติกที่มีใช้ในครัวเรือน ถือเป็นการลดการสร้างขยะในชุมชน และปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับชุมชนทุกคน ทุกกลุ่มวัย เพื่อนำความสะอาดสดใส และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนเอง โดยชุมชนเอง


ภาพโดย TheNok Napassadol