ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่ 1
ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แผนที่บ้านห้วยเคียนเหนือ