ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
Past history ประวัติเจ็บป่วยในอดีต
 1. การเจ็บป่วยทั่วไป เป็นอะไร เมื่อไหร่ เวลาไหน
 2. การผ่าตัด อะไร เมื่อไหร่
 3. การได้รับอุบัติเหตุ
 4. การแพ้ ภูมิแพ้ ยาที่กิน
 5. การติดเชื้อ ระยะเวลา ภาวะแทรกซ้อน
 6. โรคเลือด ซีด เหลือง
ประวัติเจ็บป่วยอดีตในเด็ก
 1. การตั้งครรภ์ของมารดา หัด คอพอกเป็นพิษ
 2. การคลอด ระยะเวลา ปกติหรือไม่ น้ำหนักแรกคลอด
 3. การเลี้ยงดู การให้นม อาหาร พัฒนาการ การเจริญเติบโต
 4. การเจริญเติบโต พฤติกรรมสอดคล้องกับอายุ
 5. การได้รับภูมิคุ้มกัน ครบหรือไม่ ขาดอะไร
 6. ความประพฤติ อุปนิสัย กิน นอน ออกกำลังกาย การเล่น
ประวัติเจ็บป่วยอดีตในเด็ก
 7. ประวัติครอบครัว โรคพันธุกรรม ติดต่อ เขียนผังครอบครัว
 8. การเจ็บป่วยในอดีต บันทึกอายุ ระยะเวลาที่เป็น

หลักการซักประวัติเจ็บป่วยในอดีต
ไม่ถามจู่โจม หรือตรง ๆ ควรถามอาการที่สัมพันธ์ครั้งนี้ก่อนถามอาการไม่สัมพันธ์

Family history  ประวัติเจ็บป่วยในครอบครัว
1. ประวัติโรคกรรมพันธุ์ หืด  ไซนัส  เบาหวาน ความดัน
2. ประวัติโรคติดเชื้อ ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค หัด เอดส์

Personal history  ประวัติส่วนตัว
1. สถานที่เกิด ที่อยู่อาศัย การเดินทาง มาเลเรีย
2. สุขนิสัยประจำวัน : Habit,Smoking,Drinking,Sleeping 
การนอนหลับ   อาหาร   น้ำดื่ม   น้ำชา กาแฟ ของมึนเมา   บุหรี่   ยา
สุขนิสัยประจำวัน :   ไวตามิน   งานอดิเรก   การออกกำลังกาย   นิสัยผิดปกติ
3.  การศึกษา
4.  อาชีพ ทำเมือง  ทาสี  สารตะกั่ว
5.  ทัศนคติต่องาน
6.  สภาวะการแต่งงาน
7.  ประวัติการมีประจำเดือน
8.  ประวัติเกี่ยวกับทางเพศ
9.   สิ่งแวดล้อม
10. บุคลิกภาพ 
ตัวอย่างแนวทางการซักประวัติ

อาการปวดท้อง Abdominal Pain
The Techniques of Skilled Interviewing

Active Listening.
The habit of active listening lies at the heart of all interviewing techniques. Active listening is the process of closely attending to what the patient is communicating, being aware of the patient’s emotional state, and using verbal and nonverbal skills to encourage the speaker to continue and expand upon important concerns. Active listening allows you to understand the meaning of those concerns at multiple levels of the patient’s experience.11 This takes practice. It is easy to drift into thinking about your next question or possible diagnoses when you and the patient are best served by your concentration on listening.

Empathic Responses.
Empathic responses are vital to patient rapport and healing.12, 13 Empathy has been described as the capacity of the clinician to identify with the patient and feel the patient’s pain as the clinician’s own.14 Empathy “requires a willingness to suffer some of the patient’s pain in the sharing of suffering that is vital to healing.”15 As patients talk with you, they may convey, in words or in facial expression or demeanor, feelings they may or may not have consciously acknowledged. These feelings are crucial to understanding their illnesses. To express empathy, you must first recognize the patient’s feelings. This requires a willingness on your part to then elicit emotional content. At first this may seem uncomfortable but will deepen mutual trust. When you sense important but unexpressed feelings from the patient’s face, voice, behavior or words, gently ask: “How do you feel about that?” or “That seems to trouble you, can you say more?” Do not assume you know the meaning of these feelings. Unless you affirm your concern, important dimensions of the patient’s experience may go untapped.

Once the patient has shared these feelings, reply with understanding and acceptance. Your responses may be as simple as: “That sounds upsetting” or “You must be feeling sad.” For a response to be empathetic, it must convey that you feel what the patient is feeling. Empathy may also be nonverbal—placing your hand on the patient’s arm or offering tissues when the patient is crying.

If your response to the death of a parent, for example, addresses how upset the patient must have felt when, in fact, the death relieved the patient of long-standing emotional harm, you have acted on your own assumptions in place of supporting the patient’s feelings and life experiences. Instead, you can ask: “You have lost your father. What has that been like for you?”
Guided Questioning: Options for Expanding and Clarifying the Patient’s Story.

There are several ways you can ask for more information from the patient without interfering with the flow of the patient’s story. Your goal is to facilitate full communication, in the patient’s own words, and without interruption. Guided questions show your sustained interest in the patient’s feelings and deepest disclosures. They may help you avoid questions that prestructure or even shut down the flow of the patient’s ideas. A series of “yes-no” questions makes the patient feel more passive, leading to a loss of significant detail. Your goal is to absorb the patient’s story.

Types of Guided Questioning

 • Moving from open-ended to focused questions
 • Using questioning that elicits a graded response
 • Asking a series of questions, one at a time
 • Offering multiple choices for answers
 • Clarifying what the patient means
 • Encouraging with continuers
 • Using echoing