ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
โครงการบ้านต๊ำม่อน ร่วมใจ ลดใช้ ลดเผา ถุงพลาสติก


               เมื่อวันที่ 19 -26 มีนาคม 2562 คณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ร่วมกับ พี่น้องประชาชนชาวบ้านต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมโครงการ "บ้านต๊ำม่อนร่วมใจ ลดใช้ ลดเผาถุงพลาสติก" ทั้งนี้เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนในชุมชนเล็งเห็นความสำคัญการการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาการสร้างต้นทางของขยะที่ทุกคนสามารถร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม อันเป็นปัญหาเรื้อรังในทุกสังคม ทุกระดับ ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการขยะเบื้องต้นในชุมชน