ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
Hosxp PCU Center
ศูนย์รวมความรู้และคู่มือแนวทางการการใช้งานโปรแกรม


คำสั่งแยกสาเหตุการป่วย แยกรายหมู่บ้าน รายปี (นำไป RUN ใน Navicat)
select v.village_moo,v.village_name,o.icd10,i.`name`,i.tname,COUNT(*) as freq from ovstdiag o
LEFT OUTER JOIN person p on p.patient_hn = o.hn
LEFT OUTER JOIN village v on v.village_id = p.village_id
LEFT OUTER JOIN icd101 i on i.`code` = o.icd10
where o.vstdate BETWEEN '20161001' and '20170930' and v.village_moo not in('','0')
GROUP BY o.icd10,v.village_moo
ORDER BY v.village_moo,freq desc

*** ปล.เปลี่ยน วันเดือนปี เอาเองนะครับ

วิธีแก้ไข MySQL/proc is Error
  1. เข้าโปรแกรม Navicat
  2. เข้าฐานข้อมูล Hosxp 
  3. หาฐาน mysql 
  4. หาตาราง mysql.proc 
  5. คลิ๊กขวาเลือก Maintain 
  6. RepairTable >>> Quick  เป็นอันเสร็จพิธี
วิธีแก้ไขไวรัสซ่อนไฟล์แฟลซไดร์
## แก้ไวรัสซ่อนไฟล์ ได้ทุกกรณี 100% ##  เอามาประยุกต์ใช้กับ Card Reader หรือ ไดรฟ์อื่น ในเครื่องก็ได้นะ หรือถ้าโดนไวรัส บล็อค Folder option ก็สามารถแก้ได้
เสียบแฟลชไดรฟ์ แล้ว สังเกตุว่า แฟลชไดรฟ์ คุณอยุ๋ที่ไดรฟ์ไหน
ยกตัวอย่างเช่น ของผม อยู่ไดรฟ์ H:
หลังจากนั้น เข้าไปที่ Command Propmt โดยการ

เข้าไปที่ Start —> Run —–> แล้วพิมคำว่า cmd แล้วกด Enter
หรืออีกวิธี
เข้าไปที่ Start —>Programs—–>Acessories——>Command Propmt 

จะเข้าหน้าจอดังนี้
C:\Document and Settings\Administrator> (บางคนอาจไม่เหมือนกัน แต่ไม่ต้องสนใจ)

อันนี้คือหน้าจอเครื่องผม
ผมลง Windows ไว้ ไดรฟ์ G: เลยเป็น G:\Document and Settings\\Administrator>

ขั้นตอนที่ 2 ให้เราพิมพ์ คำสั่ง เพื่อสลับไปที่ ไดรฟ์แฟลชไดรฟ์ เช่น แฟลชไดรฟ์ผมอยุ่ H:

G:\Document and Settings\Administrator> h: <—– พิม h: แล้วกด Enter
จะมาขึ้นดังนี้
H:\>

(อันนี้ แล้วแต่ว่า แฟลชไดรฟ์ คุณอยู่ ไหน ถ้า อยู๋ที่ G: ก็พิมพ์ g: )
หลังจากนั้นเป็นส่วนสำคัญคือการ ใส่คำสั่ง Attribute

H:\> attrib *.* -s -h -a -r /d /s (เว้น ช่องไฟด้วยนะครับ)

แล้วรอซักครู่ ให้มันทำงานจนกลับไปที่

H:\>
หลังจากนั้นให้กลับไปดูที่แฟลชไดรฟ์คุณจะเห็นว่าไฟล์ที่ซ่อนไว้ถูกแสดงหมดแล้วครับ