ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
Hosxp PCU Center
การลงฟอร์มสติ๊กเกอร์ยาในโปรแกรม Hosxp PCU


ขั้นตอนการลงฟอร์มและตั้งค่าต่าง ๆ ตามข้างล่างนี้

เมื่อดาวน์โหลดแล้วแตกไฟล์จะได้โฟลเดอร์นี้

เปิดโฟลเดอร์แล้ว COPY ทุกไฟล์ ไปวางใน Drive C ดังขั้นตอนต่อไปวางไฟล์ไว้ในนี้เลยนะครับ

จะเห็นว่าไฟล์ได้วางในโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้ว ถ้าไม่มีไป COPY มาวางใหม่นะ

เสร็จแล้วหาตัวโปรแกรม  HosxPStickerPrintSever
แล้วเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมา

สังเกตเลข IP Address ของ  HosxPStickerPrintSever 
ตามภาพ
แล้วจำเลข IP นี้ไว้ครับ

หลังจากนั้นเปิดโปรแกรม HosxpPCU ขึ้นมา
แล้วเข้าไปตั้งค่า Connection

เอาค่า IP Address ของ  HosxPStickerPrintSever 
ที่จำไว้ใส่ลงไปตรงช่องนี้

เมื่อสั่งจ่ายยาผู้ป่วยอย่าลืมเช็คตรงนี้กันด้วยนะครับ
ก่อนบันทึกประวัติ

แล้วสติ๊กเกอร์ยาของเราจะออกมาจากเครื่องที่ตั้งไว้แบบนี้