ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหน่วยบริการ
หมู่ 7 และ 11 บ้านต๊ำพระแล

เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหน่วยบริการ ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากจิตอาสาและพี่น้อง อสม.หมู่บ้านต๊ำพระแล หมู่ 7 และ 11 ร่วมพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานตามนโยบาย Green & Clean Hospital  และขอขอบพระคุณจิตอาสาทุก ๆ ท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย