ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมเรียกคิวผู้รับบริการ
สำหรับการใช้งานใน รพ.สต.

การพัฒนาระบบเรียกคิวผู้รับบริการมีประโยชน์อย่างไร ???
1. ด้านผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการ มีความน่าเชื่อถือ เป็นระบบตามลำดับคิวรับบริการ จัดการกับปัญหาความเสี่ยงต่อความขัดแย้งและการไม่เข้าใจในการสื่อสาร ความไม่ชัดเจนในการเรียกคิวผู้รับบริการ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีข้อจำกัด
2. หน่วยบริการเกิดภาพลักษณ์ที่ดี มีความทันสมัย น่าเชื่อถือ แสดงถึงความเป็นมืออาชีพในการจัดระบบการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
3. เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรในการจัดการ ลดการใช้ทรัพยากรบุคคลในการเรียกคิว หรือจัดระบบคิว
4. ระบบการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกแบบประมวลผลทันที (Real Time Processing) มีประสิทธิภาพมากขึ้น


บทความนี้ Admin ได้อธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ในการนำมาประยุกต์ใช้นะครับ หวังว่าจะเกิดประโยชน์สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิที่ต้องการพัฒนาไปด้วยกันครับ

ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งาน

1.การติดตั้งโปรแกรม สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากหน้าเว็บของ รพ.สต.บ้านต๊ำ
ในหน้าเว็บ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ หรือ คลิ๊กที่นี่ >>>แนะนำให้ดาวน์โหลด 2 โปรแกรม คือ HosxQ (ฟรีแวร์) และ Qcaller (ตัวทดลองใช้)
และที่สำคัญท่านต้องมีลำโพงเสียงดี ๆ ที่ต่อออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเท่านั้นนะครับ

2. เมื่อติดตั้งทั้ง 2 โปรแกรมแล้วให้ท่านเลือกเข้าไปในโปรแกรม Qcaller ก่อนนะครับเพื่อเข้าไปกำหนดหมายเลขและจุดบริการที่เราต้องการ


เชื่อมต่อฐานข้อมูลตามภาพ เข้าไปที่ DB และกรอกฐานข้อมูลของ Hosxp PCU ของเรา เช่น
     Host : 192.168.1.100
     Port : 3306
     DB : Hos
     User : sa
     Pass : sa
     ระบบที่ใช้งานเลือก : Hosxp PCU 
SAVE และทดสอบการเชื่อมต่อ หรือปิดโปรแกรมก่อนและทำการเข้าโปรแกรมใหม่อีกรอบเมื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลเสร็จแล้วให้เข้าไปกำหนดจุดบริการตามภาพด้านล่างนี้


เราสามารถตั้งค่าหมายเลขช่องบริการ โดยกำหนดให้มีชื่อเรียกจุดบริการตามหมายเลขนั้น ๆ
และสามารถกำหนดได้หลายจุดบริการ เช่น
หมายเลขช่องบริการ 1 ชื่อเรียกจุดบริการ ....จุดคัดกรองผู้ป่วย
หมายเลขช่องบริการ 2 ชื่อเรียกจุดบริการ ....ห้องตรวจโรค
หมายเลขช่องบริการ 3 ชื่อเรียกจุดบริการ ....ห้องทำแผล

**** ทั้งนี้จำนวนช่องบริการขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ของแต่ละแห่งเลยนะครับ *****


เมื่อกำหนดจุดบริการเรียบร้อยแล้วให้ปิดโปรแกรม Qcaller ได้เลยครับ เพราะจะเป็นโปรแกรมตัวทดลองที่จะมีลิมิตจำกัดการใช้งาน ซึ่งในที่นี้ Admin เลือกนำมาใช้งานประกอบเท่านั้นนะครับ
ทีนี้ให้ท่านเข้าไปใช้งานในส่วนของโปรแกรม HosxQ ได้เลยครับ ซึ่งเป็นตัวโปรแกรมที่เราจะใช้งานเป็นหลักหน้าตาจะประมาณตามภาพล่างนี้นะครับ


HosxQ
เมืื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเสร็จ เข้าไปที่ ระบบคิว >>> แสดงคิว ข้อมูลผู้รับบริการจะแสดงให้ตามภาพ แต่ทั้งนี้เราต้องคีย์ผู้ป่วยทุกรายเข้าไปในโปรแกรม Hosxp PCU ในการส่งตรวจตามระบบ OneStopService ทุกรายก่อนนะครับ ส่วนแผนกหรือจุดบริการแนะนำให้เลือกส่งไว้ที่ จุดคัดกรอง Screen หรือจะแยกแผนกอันนี้แล้วแต่ผู้ใช้นะครับ
ประโยชน์ก็คือจะช่วยให้ข้อมูลผู้รับบริการถูกคีย์ไว้ในระบบ ข้อมูลจำนวน VISIT ตรงตามจำนวนผู้มารับบริการทุกราย


หากท่านต้องการให้โปรแกรมเรียกชื่อผู้รับบริการไปยังจุดบริการไหนให้เลือกตามภาพด้านล่างนี้ครับ
อันนี้คือช่องหมายเลขบริการที่เราได้ไปกำหนดเอาไว้ในโปรแกรม Qcaller ไว้ก่อนหน้า (เพราะในตัวโปรแกรม HosxQ กำหนดจุดบริการนี้ไม่ได้นั่นเองครับ)


ลองใช้โปรแกรมเรียกผู้ป่วยดูจะตั้ง Auto Call หรือไม่ก็ได้ครับ ถ้าไม่ตั้งก็กดปุ่ม F9 เรียกคิวตามรายชื่อได้เลย

โปรแกรมนี้จะเรียกผู้รับบริการตามรายชื่อโดยใช้คำนำหน้าว่า "คุณ" " นางสาว" "เด็กชาย " "เด็กหญิง"
ตัวอย่าง : ขอเชิญคุณ..............ที่ห้องตรวจโรคค่ะ


ขอบคุณครับ
By TheNok NapassaDol