ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
คำศัพท์ทางการแพทย์

คำย่อแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลที่เรียกกันทั่วไป

ER ย่อมาจาก EMERGENCY ROOM ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
OR ย่อมาจาก OPERATING ROOM ห้องผ่าตัด
LR ย่อมาจาก LABOR ROOM ห้องคลอด
OPD ย่อมาจาก OUTPATIENT DEPARTMENT แผนกผู้ป่วยนอก
MED ย่อมาจาก MEDICINE อายุรกรรม(การรักษาด้วยยา)
PED ย่อมาจาก PEDIATRIC กุมารเวชกรรม(การรักษาโดยเฉพาะเด็ก)
SUR ย่อมาจาก SURGICAL ศัลยกรรม(การรักษาด้วยการผ่าตัด)
ORTHO ย่อมาจาก ORTHOPEDIC ศํลยกรรมกระดูก(การรักษาโรคกระดูกด้วยยาหรือการผ่าตัด)
OB-GYN ย่อมาจาก OBSTRETIC GYNECOLOGY สูติ-นรีเวชกรรม(การรักษาโดยเฉพาะสตรีและการตั้งครรภ์)
ANC ย่อมาจาก Ante natal care การดูแลก่อนคลอด
IPD ย่อมาจาก INPATIENT DEPARTMENT แผนกรักษาผู้ป่วยใน
PT ย่อมาจาก PHYSICAL THERAPY แผนกกายภาพบำบัดและฟื้นฟู
LAB ย่อมาจาก LABORATORY แผนกห้องปฏิบัติการ

คำย่อที่ใช้ในการบันทึกทั่วๆไป

CC ย่อมาจาก Chief Complaint ประวัติสำคัญที่มารพ.
PI ย่อมาจาก Present illness ประวัติปัจจุบัน
PH ย่อมาจาก Past history ประวัติอดีต
FH ย่อมาจาก Family history โรคทางกรรมพันธุ์ หรือการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว
SH ย่อมาจาก Social history ภาวะสังคมผู้ป่วย, อาชีพ, ความรับผิดชอบของงานหรือลักษณะ
ROS ย่อมาจาก Review of system คือการเจ็บป่วยและสุขภาพทั่วไป ไล่ถามตามระบบอวัยวะต่างๆ เช่น ระบบทั่วไป ระบบผิวหนัง ระบบไหลเวียนโลหิต ฯลฯ
HPI ย่อมาจาก History of present illness ประวัติปัจจุบันในเรื่องอาการ, ปัญหา
PMH ย่อมาจาก Past medical history ประวัติอดีตของการรักษา, รายละเอียดการแพทย์,การผ่าตัดในอดีต หรือการเจ็บป่วยในอดีตที่สัมพันธ์กับปัจจุบัน
U/D ย่อมาจาก Underlying disease โรคประจำตัว
PE ย่อมาจาก Physical Examination การตรวจร่างกาย
BP ย่อมาจาก Blood Pressure ความดันโลหิต
PR ย่อมาจาก Pulse Rate อัตราชีพจร
RR ย่อมาจาก Respiratory Rate อัตราการหายใจ
ย่อมาจาก Temperature อุณหภูมิ
BW ย่อมาจาก Body Weight น้ำหนัก
HT ย่อมาจาก Height ส่วนสูง
GA ย่อมาจาก General Appearance ลักษณะภายนอกทั่วไป
HEENT ย่อมาจาก Head Ear Eye Nose Throat ศรีษะ หู ตา จมูก คอ
Abd ย่อมาจาก Abdomen ช่องท้อง
Ext ย่อมาจาก Extremity ระยางค์(แขน ขา)
IMP ย่อมาจาก Impression การวินิจฉัยแรกรับ
Dx ย่อมาจาก Diagnosis การวินิจฉัยโรค
Ddx ย่อมาจาก Differential Diagnosis การวินิจฉัยแยกโรค
Rx,Px ย่อมาจาก Medical Prescribtion เอกสารที่แพทย์เขียนให้เภสัชกรสำหรับการจัดยาดูแลรักษาคนไข้
Tx ย่อมาจาก Treatment การรักษา
IVF ย่อมาจาก Intravenous Fluid สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
V/S ย่อมาจาก Vital sign สัญญาณชีพ
I/O ย่อมาจาก Intake/Outtake ปริมาณน้ำเข้าออกในแต่ละวัน
N/S ย่อมาจาก Neurosign สัญญาณชีพทางระบบประสาท
GCS ย่อมาจาก Glas glow coma score คะแนนการประเมินการตอบสนองทางระบบประสาท
AWS ย่อมาจาก Alcohol Withdrawal score การประเมินกลุ่มอาการจากการถอนแอลกอฮอล์

คำย่อที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่ใช้กันทั่วๆไป

Fx ย่อมาจาก Fracture กระดูกหัก
DHF ย่อมาจาก Dangue Hemorrahic Fever ไข้เลือดออกจากเชื้อ dangue (เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง)
DF ย่อมาจาก Dangue Fever ไข้เลือดออกระยะแรก
URI ย่อมาจาก Upper Respiratory Infection การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
COPD ย่อมาจาก Chronic Obstructive Pulmonar Disease โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง
AE ย่อมาจาก Acute exaerbation การกำเริบฉับพลัน
DM ย่อมาจาก Diabetes Mellitus โรคเบาหวาน
HT ย่อมาจาก Hypertension โรคความดันโลหิตสูง
DLD ย่อมาจาก Dyslipidemia โรคไขมันในเลือดสูง
CVA ย่อมาจาก Cerebro Vascular Accident โรคทางหลอดเลือดสมอง
SDH ย่อมาจาก Subdural hematoma เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นดูรา
EDH ย่อมาจาก Epidural hematoma เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง
SAH ย่อมาจาก Subarachnoid hemorrhage ลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะราชนอยด์
ICH ย่อมาจาก Intra cerebral hemorrhage เลือดออกในสมอง
UTI ย่อมาจาก Urinary Tract Infection การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
ARF ย่อมาจาก Acute Renal Failure ไตวายฉับพลัน
CRF ย่อมาจาก Chronic Renal Failure ไตวายเรื้อรัง
ESRD ย่อมาจาก End Stage Renal Disease โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
ATN ย่อมาจาก Acute Tubular Necrosis โรคไตวายฉับพลัน
CAPD ย่อมาจาก Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis การล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่องด้วยตนเอง
AF ย่อมาจาก Atrial Fibrillation หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนบน
VF ย่อมาจาก Ventricular Fibrillation หัวใจเต้นสั่นพลิ้ว
VT ย่อมาจาก Ventricular Tachycardia หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนล่าง
SVT ย่อมาจาก Supra Ventricular Tachycardia หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนบน
AMI ย่อมาจาก Acute Myocardial Infarction โรคหัวใจวายฉับพลัน
STEMI ย่อมาจาก ST Elevated Myocardial Infarction โรคหัวใจวายฉับพลัน
NSTEMI ย่อมาจาก Non-ST Elevated Myocardial Infarction โรคหัวใจวายฉับพลัน
PVC ย่อมาจาก Premature Ventriular Contracture หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะ
CHF ย่อมาจาก Congestive Heart Failure หัวใจวาย
NF ย่อมาจาก Necrotizing Fasciitis แผลติดเชื้อเนื้อตายลุกลามถึงชั้นพังผืด
LBP ย่อมาจาก Low Back Pain ปวดหลัง
MFPS ย่อมาจาก Myofascial Pain Syndrome ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
CTS ย่อมาจาก Carpal Tunnel Syndrome โรคเส้นประสาทที่ข้อมือถูกกดรัด
HNP ย่อมาจาก Herniated Nucleus Pulposus หมอนรองกระดูกเคลื่อน
BPH ย่อมาจาก Benign Prosthetic Hypertrophy ต่อมลูกหมากโต
STD ย่อมาจาก Sexual transmitted disease โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
AGE ย่อมาจาก Acute Gastroenteritis ลำไส้อักเสบฉับพลัน
CA ย่อมาจาก Cancer โรคมะเร็ง
DC ย่อมาจาก Dental Caries โรคฟันผุ
CDA ย่อมาจาก Chronic Dento Alveolar abscess เป็นฝีที่เหงือกเรื้อรัง (โรครำมะนาด)

คำย่อที่ใช้ในการรักษาโรคที่ใช้กันทั่วไป

I&D ย่อมาจาก Incision and Drainage การผ่าเข้าไปและกรีดเอาหนองหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากแผล
Explore lap. ย่อมาจาก Exploratory Laparotomy การผ่าเข้าไปในช่องท้องเพื่อผ่าตัดอวัยวะภายในช่องท้อง
TAH ย่อมาจาก Total Abdominal Hysterectomy การผ่าตัดมดลูกออกทั้งหมด
TR ย่อมาจาก Tubal Resection การทำหมัน
C/S ย่อมาจาก Cesarian section การผ่าคลอด
Bx ย่อมาจาก Biopsy การตรวจชิ้นเนื้อ
IVA ย่อมาจาก Intravenous anesthesia การวางยาสลบทางหลอดเลือด
SB ย่อมาจาก Spinal Block การฉีดยาระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง
FNA ย่อมาจาก Fine Needle Aspiration การใช้เข็มเจาะดูดตัวอย่างชิ้นเนื้อ
SO ย่อมาจาก Salphingo-oophorectomy การผ่าตัดรังไข่และปีกมดลูก
RM ย่อมาจาก Repeat Medication การให้ยาที่รักษาเหมือนเดิมกับครั้งที่แล้ว ๆ มา
CPR ย่อมาจาก Cardiopulmonary resuscitation การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (การปั๊มหัวใจ)
RR ย่อมาจาก Retain Root การรักษารากฟัน
NG Tubeย่อมาจาก Nasogastric Tube การใส่สายยางทางจมูกถึงกระเพาะ
ET Tube ย่อมาจาก Endotracheal Tube การใส่ท่อช่วยหายใจทางหลอดลม

คำศัพท์แพทย์น่ารู้

อุปกรณ์ ต่างๆ

1. Wheeled stretcher = เปลนอนชนิดล้อเลื่อน
2. Stairs chair = เปลนั่ง
3. Portable stretcher = เปลสนาม
4. Hard collar = เฝือกดามคอชนิดแข็ง
5. Head immobilizer = อุปกรณ์ยึดตรึงศีรษะ
6. Long spinal board = กระดานรองหลังชนิดยาว
7. Belt = เข็มขัด
8. KED (Kendrick extrication device) = ดามหลัง
9. Scoop = เปลตัก

ลักษณะของการบาดเจ็บ

การผิดรูป Deformities (ดีฟอร์มิตี)
รอยฟกช้ำ Contosion (คอนทูชั่น)
แผลถลอก Abrasion (อะเบรชั่น)
แผลจากการแทง Puncture/ Penetrations (พังเจอร์/ เพนเนเตชั่น)
แผลไหม้ Burns (เบริน)
ตำแหน่งเจ็บ Tenderness (เทนเดอร์เนส)
แผลฉีกขาด Laceration (ลาซีเรชั่น)
อาการบวม Swelling (สวีลลิ่ง)

อาการต่างๆ

1.Head injury การได้รับบาดเจ็บที่ศรีษะ
2.Blunt chest ได้รับการกระแทกที่หน้าอก
3.C-Spine injury การบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอ
4.Fracture Femur กระดูกต้นขาหัก
5.Crushing การบดทับ
6.Amputation การตัดขาดของอวัยวะ
7.Pneumothorax ภาวะลมในช่องปอด
8.Tension Pneumothorax ภาวะลมในช่องปอดแบบมีแรงดัน
9.Hemothorax ภาวะเลือดออกในช่องปอด
10.Fracture การแตกหักของกระดูก
11.Sprains ข้อแพลง
12.Strains การเคล็ด
13.Dislocation การเคลื่อนหลุดของข้อต่อกระดูก
14.Exposed bone กระดูกโผล่
15.Concussion สมองกระทบกระเทือน
16.Cardiopulmonary การช่วยฟื้นคืนชีพ
17.Mass Casualty อุบัติเหตุหมู่