ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ศูนย์รวมความรู้และคู่มือแนวทางการใช้งานโปรแกรม

เกี่ยวกับข้อมูล 43 แฟ้มสรุปผลการดำเนินงานกระจำปี

โปรแกรมเสริมการทำงาน รพ.สต.

@@@ศูนย์แบบฟอร์ม คู่มือ มาตรฐาน@@@

คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ

แบบฟอร์ม

คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน/Care Practice Guideline

ความรู้วิชาการ

  สื่อประชาสัมพันธ์

        
  • สื่อโรคพิษสุนัขบ้า รพ.สต.บ้านต๊ำ


  อื่น ๆ น่าสนใจ

  ____________________________________________________________________
  คำสั่งแยกสาเหตุการป่วย แยกรายหมู่บ้าน รายปี (นำไป RUN ใน Navicat)
  select v.village_moo,v.village_name,o.icd10,i.`name`,i.tname,COUNT(*) as freq from ovstdiag o
  LEFT OUTER JOIN person p on p.patient_hn = o.hn
  LEFT OUTER JOIN village v on v.village_id = p.village_id
  LEFT OUTER JOIN icd101 i on i.`code` = o.icd10
  where o.vstdate BETWEEN '20161001' and '20170930' and v.village_moo not in('','0')
  GROUP BY o.icd10,v.village_moo
  ORDER BY v.village_moo,freq desc

  *** ปล.เปลี่ยน วันเดือนปี เอาเองนะครับ

  วิธีแก้ไข MySQL/proc is Error
  1. เข้าโปรแกรม Navicat
  2. เข้าฐานข้อมูล Hosxp 
  3. หาฐาน mysql 
  4. หาตาราง mysql.proc 
  5. คลิ๊กขวาเลือก Maintain 
  6. RepairTable >>> Quick  เป็นอันเสร็จพิธี
  วิธีแก้ไขไวรัสซ่อนไฟล์แฟลซไดร์
  ## แก้ไวรัสซ่อนไฟล์ ได้ทุกกรณี 100% ##  เอามาประยุกต์ใช้กับ Card Reader หรือ ไดรฟ์อื่น ในเครื่องก็ได้นะ หรือถ้าโดนไวรัส บล็อค Folder option ก็สามารถแก้ได้
  เสียบแฟลชไดรฟ์ แล้ว สังเกตุว่า แฟลชไดรฟ์ คุณอยุ๋ที่ไดรฟ์ไหน
  ยกตัวอย่างเช่น ของผม อยู่ไดรฟ์ H:
  หลังจากนั้น เข้าไปที่ Command Propmt โดยการ

  เข้าไปที่ Start —> Run —–> แล้วพิมคำว่า cmd แล้วกด Enter
  หรืออีกวิธี
  เข้าไปที่ Start —>Programs—–>Acessories——>Command Propmt 

  จะเข้าหน้าจอดังนี้
  C:\Document and Settings\Administrator> (บางคนอาจไม่เหมือนกัน แต่ไม่ต้องสนใจ)

  อันนี้คือหน้าจอเครื่องผม
  ผมลง Windows ไว้ ไดรฟ์ G: เลยเป็น G:\Document and Settings\\Administrator>

  ขั้นตอนที่ 2 ให้เราพิมพ์ คำสั่ง เพื่อสลับไปที่ ไดรฟ์แฟลชไดรฟ์ เช่น แฟลชไดรฟ์ผมอยุ่ H:

  G:\Document and Settings\Administrator> h: <—– พิม h: แล้วกด Enter
  จะมาขึ้นดังนี้
  H:\>

  (อันนี้ แล้วแต่ว่า แฟลชไดรฟ์ คุณอยู่ ไหน ถ้า อยู๋ที่ G: ก็พิมพ์ g: )
  หลังจากนั้นเป็นส่วนสำคัญคือการ ใส่คำสั่ง Attribute

  H:\> attrib *.* -s -h -a -r /d /s (เว้น ช่องไฟด้วยนะครับ)

  แล้วรอซักครู่ ให้มันทำงานจนกลับไปที่

  H:\>
  หลังจากนั้นให้กลับไปดูที่แฟลชไดรฟ์คุณจะเห็นว่าไฟล์ที่ซ่อนไว้ถูกแสดงหมดแล้วครับ